Smluvní podmínky

Nákupní a reklamační řád SKI JARIN SPORT
 

 • ZÁRUKA
 • REKLAMACE
 • NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ A ZBOŽÍ
 • PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • ZBŮSOB A CENA DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • TERMÍN DODÁNÍ
 • GDPR
 

Jak objednávat

 
Možnosti objednání zboží:
 • prostřednictvím e-shopu, pomocí nákupního košíku (možno i bez registrace)
 • emailem zaslaným přímo na naší emailovou adresu skijarinsport@seznam.cz
 • telefonicky, prostřednictvím na čísle 608 33 44 47 v pracovních dnech (po-pá) v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.30 hod.

Náležitosti potřebné k objednání zboží:
 • identifikace objednavatele (jméno a příjmení včetně tel. spojení)
 • typ, množství a cena za jednotku
 • přesné místo dodání včetně popisného čísla a PSČ
 • zvolený způsob úhrady (platba předem bezhotovostním převodem nebo při vyzvednutí v prodejně)
 • odpovědnou osobu pro převzetí zboží (jméno, příjmení včetně tel. spojení)
 • zvolený způsob doručení (Česká pošta, osobní vyzvednutí v prodejně)

Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, pokud jsou údaje v objednávkovém formuláři neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto rozhodnutí budeme informovat prostřednictvím emailu na adresu zákazníka.

 

Záruka


V souladu s novelou Obchodního zákoníku poskytujeme na prodávané zboží standardní záruku 2 roky, pokud není na faktuře uvedeno jinak.
 
Záruční doba všem osobám používající výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem není stanovena Obchodním zákoníkem a stanovujeme ji na 3 měsíce od data prodeje.
 
Abychom předešli případným nedorozuměním, uvádíme škody/poškození/vady, na které se záruka nevztahuje.
 
Záruka se nevztahuje zejména :
 • na montáž a seřízení vázání. Nároky / reklamace vyplývající ze špatné montáže nebo špatné funkce vázání z důvodu nevhodného nastavení vázání je zákazník povinen uplatnit přímo u subjektu, který prováděl montáž resp. seřízení.
 • na běžné opotřebení dodaných věcí (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
 • na škody způsobené používáním zboží při veřejných, amatérských nebo profesionálních závodech všeho druhu (zejména ve sjezdovém lyžování, skicrossu, freeridu, jízdě v brankách apod.). Žádný model námi dodávaný není určen pro závodní jízdu.
 • Nepřebíráme odpovědnost ani za škody vyplívající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se rovněž nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 

Reklamace


Reklamace vzniklých škod při dopravě
Při převzetí (od dopravce, na poště) je kupující povinen dodané zboží prohlédnout. V případě zjištěných nedostatků, resp. poškození zboží, které bylo způsobeno při dopravě (např. poškrábání lyží v důsledku protržení obalu při dopravě) Vám doporučujeme sepsat s dopravcem (Česká pošta nebo přepravní firma) písemné prohlášení o zjištěných závadách. Zboží v takovém případě můžete odmítnout převzít. O případných zjištěných závadách nás, prosím, do 3 dnů od data dodávky písemně informujte.
 
Reklamace vad dodaného výrobku
Reklamace se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu, popřípadě špatnou technologií výroby. V některých případech žádáme o vyjádření soudního znalce v oboru sportovního zboží. Toto vyjádření je závazné jak pro prodejce tak pro zákazníka.
Reklamaci nám, prosím, oznamte nejprve e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží poté zašlete na naši adresu. Náklady na zaslání nese zákazník.
 
Reklamované zboží doporučujeme zasílat službou „Obchodní balík“ České pošty. Tato služba má několik výhod – je cenově dostupná, rychlá (doručení do 24 hodin od podání) a zboží je pojištěno do výše 30.000 Kč (za předpokladu uvedení ceny zásilky na podacím lístku). Zajistěte vždy řádný obal, předejdete případnému dalšímu poškození při dopravě.
 
Pokud bude Vaše reklamace vyřízena kladně, náklady na zaslání Vám budou proplaceny do maximální výše 250 Kč. Pokud bude reklamace zamítnuta, zboží Vám na Vaše náklady (max. 250 Kč) zašleme zpět.
 
Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a začíná běžet dnem převzetí zásilky s reklamovaným zbožím naším pracovníkem z rukou dopravce (resp. České pošty).
 
Reklamované zboží musí být čisté. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury, doklad o dodaní a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zásilka musí obsahovat písemný popis reklamované závady doplněný podpisem zákazníka. Nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace.
 
Nárok na vrácení peněz a zboží
Pokud nebudete spokojeni s vybraným zbožím, je možno ho vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Vrácené zboží nám zašlete v původním obalu na naši adresu. Částku zaplacenou za vrácené zboží Vám do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží vrátíme na Vaši adresu (v případě platby v hotovosti při převzetí zboží). 
 
Vrácené zboží nesmí být upraveno podle přání zákazníka (např. lyže s namontovaným vázáním) nebo opotřebeno.
 
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 
Naším cílem je zabránit vracení zboží, které Vám přidělává starosti. Proto se snažíme prostřednictvím našich stránek Vás co nejpodrobněji informovat o vlastnostech daného zboží včetně fotografií. Před nákupem nás také můžete v pracovních dnech (po-pá) od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.30 hod kontaktovat na telefonním čísle 608 33 44 47. Rádi Vám poradíme s výběrem zboží právě pro Vás.
 
 

Platební podmínky

 
V současnosti nabízíme tyto způsoby plateb za zboží:
 • platba v hotovosti
 • platba bezhotovostním převodem náš účet v Komerční bance č. 107-7522200247/0100.

Způsob a cena dodání zboží (zasíláme pouze v rámci ČR, odeslání do jiných států neprovádíme).
 • Cena za dopravu (normální balík-např.helma/boty) ......................... + 250,- Kč 
 • Cena za dopravu (nadměrný balík-lyže) .......................................... + 350,- Kč
 • příplatek za dobírku ......................... + 50,-Kč
 • příplatek za platbu předem na účet ... + 20,-Kč
 • Cena osobní odběr: ....................... ZDARMA
 • Balné je vždy ZDARMA
 
Zboží zasíláme Českou poštou - poštovní službou Balík Do Ruky: Platí po celém území České republiky, zásilka je pojištěna a doručena do 24 hodin ode dne podání. Česká pošta Vás telefonicky / emailem upozorní o doručování zásilky. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad vč. kódu EET, návod na používání výrobku a záruční list.
   

Termín dodání

 
Pro zboží zasílané v rámci ČR:
Vaše zakázky vyřizujeme a zboží odesíláme od dvou do sedmi pracovních dnů, v případě platby předem na účet do sedmi pracovních dnů od přijetí platby, nebo dle dohody se zákazníkem. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, budete včas informováni telefonem nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 
Doba přepravy činí nejvíce 24 hodin. Zboží zpravidla dostanete nejpozději 8.pracovní den od data objednání. V případě objednání zboží, které nemáme momentálně na skladě, budete neprodleně telefonem informováni o termínu dodání zboží.
 
Termín dodání se snažíme vždy maximálně zkrátit. Průměrná doba dodání zboží, které máme skladem, bývá od přijetí objednávky po převzetí zákazníkem 4 dny.
 
 

GDPR

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslav Videcký – Skijarinsport, IČ 62457942, se sídlem Dukelská 409, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen: „správce“).

2.     Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav

email: skijarinsport@seznam.cz

telefon: 608 334447  

3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy / objednávky.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·       plnění smlouvy / objednávky mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2.     Účelem zpracování osobních údajů je

·       vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.     Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.     Správce uchovává osobní údaje

·       po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby

·       podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy / objednávky,

·       zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

·       účetní

2.     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte

·       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·       právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.     S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu  obchodními podmínkami potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.